Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/8 – ISO 200 – 1/2000 – EV -0,33
Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/9 – ISO 200 – 1/1000
Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/9 – ISO 200 – 1/1000
Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/9 – ISO 200 – 1/1000
Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/8 – ISO 200 – 1/1250 – EV -0,33
Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/8 – ISO 200 – 1/1000 – EV -0,33
Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/9 – ISO 200 – 1/800
Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/8 – ISO 200 – 1/1250 – EV -0,33
Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/8 – ISO 200 – 1/1000 – EV -0,33
Nikon D300 – Tamron 18-270 – F/9 – ISO 200 – 1/640
Share Button